АБВ
911pesni.ru
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #
 • Текст песни Tonyo San - Beng Beng

  Исполнитель: Tonyo San
  Название песни: Beng Beng
  Дата добавления: 10.05.2014 | 21:16:59
  Просмотров: 49
  0 чел. считают текст песни верным
  0 чел. считают текст песни неверным
  Здесь расположен текст песни Tonyo San - Beng Beng, перевод и видео.

  Кто круче?

  или
  Јас имав 5 години, тој има 6
  другарски живеевме во некој наш свет
  во град на бед и плет, во блев крим
  сепак ние бевме среќни, живеевме во мир див.
  Тој беше секад каубоец, ја бев индијанец
  имаше ган пластичен класичен ланец
  антипатичен ко крадец и во црн шешир опасен.
  Но ја бев индијанецот сиромашен.
  Јававме дрвени коњи, водејќи детски војни,
  но секогаш тој победубаше врз моите порази бројни
  во своите кораци стројни тој беше појак (камај, камај)
  ме убуца паѓам на земја тогаш, бенг бенг.
  право во срцето како тенк. ДА!
  Паѓам од коњот и врз мене негова сенка!
  Ме испука, FUCK! изгубив пак!
  Си отидов со пораз дома, наведнат !

  Јас имав 15, тој има 16,
  другарски живеевме во некој наш занес
  и наш залет на криминален пат цел град
  но јас одев во училиште со мат и јад на врат
  тој беше друг клас учеше со неа,
  ја сакав повеќе од се, но дали смеам ?
  Околу неа беа бараби седат,
  но јас бев повлечен
  може тоа и се допадна за да ме соблече.
  Не ми се верува во нејзин дом,
  губиме невиност ми е како во сон без кондом еј!
  помина месец кога се се' смени,
  ја видов неа со него ми се стемни!
  Тој беше научен да ме победува, тој беше каубој,
  но не очекував од сите на светот да биде баш тој
  се осеќав онака серен,
  и тогаш тој ја крена раката со прстот на кај мене вперен,
  бенг, бенг
  право во срцето како тенк, да!
  паѓам на земја врз мене пак негова сенка
  ме изпука, а јас изгубив пак
  си отидов со пораз дома fucked up.

  Јас имам 25, тој 26,
  заедно живееме во некој друг свет
  денес политика ни гади вести*
  ни гради свест*, без фура*
  ние бевме различни вери, но кој кур а!?
  И ете пукна, граѓанска војна тука
  сегде има тензија во секој стан и куќа
  имаме сите оружје за секој случај
  ако ти влезе дома тој нема друго ПУКАЈ!
  И ете го на врата звони, тој е!
  има црн шешир опасен е, а јас бев индијанецот сиромашен.
  Ми рече мора!
  Така му рекле одозгора,
  се работело за живот или смрт,
  а не за етика и морал.
  Не дека сакал, али морало вака
  Овој пат вперен вистински ган кон мојата глава,
  но овој пат бев подготвен да вратам фер
  па го вперив накај него стариот мој револвер
  БЕНГ БЕНГ !
  Право во срцето како тенк да!
  Паѓа во влезот врз него е мојата сенка
  го испукав, тој изгуби за прв пат.
  Се сетив кога измешавме крв,
  ми беше БРАТ!
  I was 5 years old , he has 6
  comradely lived in a world of ours
  in the town of Bed and hedge in blev Cream
  However we were lucky , we lived in peace wild .
  He was everywhere cowboy , I had Indian
  Gan had plastic classic chain
  antipathetic like a thief in the dangerous black hat .
  But I had the Indian poor .
  Wooden riding horses , taking children Wars
  but he always pobedubashe on my numerous defeats
  in their shapely Koraci he was stronger ( CAMAY , CAMAY )
  I ubuca then fell to the ground , bang bang .
  right in the heart like a tank . YES !
  Falling from a horse and his shadow on me !
  I fired , FUCK! lost again!
  I went home in defeat , sloping !

  I was 15 , he has 16
  comradely lived in some of our infatuation
  and our momentum in a criminal way the whole town
  but I went to school with matt and grief neck
  he was another class taught by her
  I loved her more than anything , but if I?
  Around her were thugs sit
  but I was folded
  can it be like to me taken off .
  I believed in her home
  losing my virginity is like a dream without a condom hey !
  spent a month when everything changed ,
  I saw it with my dark it !
  He was taught to me winning , he was a cowboy ,
  but do not expect all the world to be just that
  I felt anyway Soren ,
  And then he raised his hand with finger pointed at me ,
  Bang , Bang
  right in the heart like a tank , yes!
  falling down on me or his shadow
  izpuka me , and I lost again
  I went to a defeat at home fucked up.

  I have 25 , he 26
  live together in another world
  Today our sick policy news *
  We build awareness * without * Fura
  we were different religions, but rather that cock ! ?
  Suddenly burst, civil war here
  there tension everywhere in every house and apartment
  We have all the weapons case
  If you come home he has another shoot !
  Suddenly the door rings , he is !
  a black hat is dangerous , and I was the Indian poor .
  I told you !
  So he said above ,
  it was a life or death
  not about ethics and morality .
  Do you like Ali had this
  This time real Gan pointed to my head ,
  but this time I was ready to get back fair
  so I could point it towards my old revolver
  BANG BANG !
  Right in the heart as to tank !
  Drop into the entrance it is my shadow
  I fire him , he lost for the first time .
  I remembered when mixed blood
  was my brother !

  Скачать

  О чем песня Tonyo San - Beng Beng?

  Отправить
  Верный ли текст песни?
  ДаНет